სისხლის დონორთა მსოფლიო დღე

სისხლის დონორთა მსოფლიო დღე

ყოველწლიაურად, 14 ივნისს სისხლის დონორთა მსოფლიო დღე აღნიშნება. მიზანი – ცნობიერების ამაღლებაა უსაფრთხო სისხლისა და სისხლის პროდუქტების საჭიროების შესახებ, ასევე,…
Health care technology innovation from COVID

Health care technology innovation from COVID

The provision of quality medical services is the main target that every health care provider aims at achieving.